KELDERDICHTING (spuitbitumen)

Kelderdichting aan de binnenzijde en buitenzijde.

Het maken van een waterdichte constructie vraagt om veel kennis, is specialistisch werk en heeft binnen onze organisatie een bijzondere plek ingenomen. Waterdichte afdichtingen worden toegepast bij funderingen, kelders, daken, gebouwen, draagconstructies, drinkwaterbassins, vijvers en aquaria.

België is door haar opbouw ook een waterrijk land, als eindpunt van het stroomgebied van een aantal grote rivieren en tevens door invloed van de zeeklimaat waarbij regenval geen uitzondering is.

Gebouwen zouden bij nieuwbouw beschermd moeten zijn tegen deze vochtige omstandigheden waarbij een goede kelderdichting veel onheil kan voorkomen. Als we specifiek kijken naar de belasting die water voor een kelderconstructie kan opleveren dan onderscheiden we 3 soorten van waterbelasting t.w.

  1. Grondwater dat een permanente druk op de kelderwand uitoefent, deze grondwaterstand fluctueerd  vaak vanwege plaatselijke bouwontwikkelingen, afwegingen die een waterschap maakt om gebieden en het boerenbedrijf te beschermen tegen droogte.
  2. Zakwater is water dat na een regenbui zich letterlijk een weg zoekt langs de kelderwand naar beneden, afhankelijk van de bodemgesteldheid ( zand of grond ) zal dit voor korter of langere tijd een belasting opleveren voor de kelderconstructie.
  3. Opstuwend water dat na heftige regenbuien een acuut probleem oplevert omdat het door de bodemgesteldheid niet weg kan. De belasting op de kelderwand is vergelijkbaar met grondwater.  

Met de Köster systemen voor kelderdichting aan de binnenzijde worden deze problemen indien nodig van binnenuit opgelost.

REALISATIES

Kelderdichting realisaties binnenkort online

VIDEO'S